Pinigų principas

Pinigų principas (angl. Cash principle) yra apskaitos principas, kuomet finansinės operacijos pripažįstamos tik tada, kai įvyksta faktinis pinigų apsikeitimo sandoris.

Pagal šį metodą:

  • Pajamos apskaitomos tik tada, kai pinigai yra gaunami.
  • Sąnaudos apskaitomos tik tada, kai pinigai yra išmokami.

Šis metodas skiriasi nuo kaupimo principo, kai pajamos ir sąnaudos registruojamos tada, kai jos uždirbamos arba patiriamos, neatsižvelgiant į faktinį piniginį sandorį. Pinigų apskaitos principas yra paprastesnis, tačiau gali ne taip tiksliai atspindėti ilgalaikę įmonės finansinę būklę kaip kaupimo metodas. Mažos įmonės ar privatūs asmenys dažnai naudoja pinigų metodą dėl jo paprastumo ir patogumo, tačiau jis gali neatspindėti visų neįvykdytų įsipareigojimų ar gautinų sumų, kurios gali turėti įtakos faktinei įmonės finansinei būklei.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo