Buhalterinė apskaita

Buhalterinė apskaita (angl. Accounting) yra sistemingas ir standartizuotas verslo finansinių operacijų registravimo, apibendrinimo, analizės ir ataskaitų teikimo procesas.

Pagrindinės apskaitos sąvokos: turtas, įsipareigojimai, nuosavas kapitalas, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai. Pagrindinės apskaitos ataskaitos yra balansas, pelno (nuostolio) ataskaita ir pinigų srautų ataskaita. Jos geriausiai atspindi įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus per tam tikrą laikotarpį.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo