Finansinių terminų žodynas
Verslas

Ūkininkas

Ūkininkas - fizinis asmuo, kuris turi ūkį, jį valdo, dirba su žemės ūkiu susijusius ...
Finansai

Turto areštas

Turto areštas - priverstinis nuosavybės teisės į turtą arba jos sudedamųjų dalių ...
Verslas

Turto apyvartumas

Turto apyvartumas - vienas iš apyvartumo rodiklių, kuri parodo kaip efektyviai įmonė ...
Ekonomika

Laikotarpis

Laikotarpis - ekonomikoje, finansuose ir buhalterinėje apskaitoje naudojama sąvoka, ...
Finansai

Ilgalaikis turtas

Ilgalaikis turtas - viena iš turto kvalifikavimo formų įmonės buhalterinėje apskaitoje ...
Finansai

Trumpalaikis turtas

Trumpalaikis turtas - viena iš turto kvalifikavimo formų įmonės buhalterinėje apskaitoje ...
Finansai

Trečioji šalis

Trečioji šalis (angl. Third party) - fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra tiesioginis ...
Ekonomika

Tranzitas

Tranzitas - prekių, krovinių ar keleivių gabenimas iš vienos valstybės į kitą per vienos ...
Finansai

Transferas

Transferas (angl. Transfer) - pinigų, aukso ar kito piniginio turto pervedimas iš vienos ...
Verslas

Tikslinė auditorija

Tikslinė auditorija (angl. Target audience) - konkreti žmonių grupė, kuriai yra skirta ...
Verslas

Tyčinis bankrotas

Tyčinis bankrotas - sąmoningi veiksmai, kuriais siekiama subankrutuoti įmonę. ...
Verslas

Tenderis

Tenderis - konkursas arba konkursinis pasiūlymas, kurį privalo pateikti komercinio ...
Ekonomika

Tarptautinis valiutos fondas (TVF)

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) yra tarptautinė finansų institucija, įsteigta ...
Verslas

Tarpininkas

Tarpininkas (angl. Intermediary) - trečioji šalis (fizinis ar juridinis asmuo), ...
Ekonomika

Stagnacija

Stagnacija (angl. Stagnation) - užsitęsęs periodas, kai ekonomika neauga arba augai ...
Verslas

Socialinė reklama

Socialinė reklama - rinkodaros kampanija ar pavienė reklama, skirta atkreipti dėmesį į ...
Ekonomika

Skurdo riba

Skurdo riba (angl. Poverty line) - valstybės nustatomas pajamų dydis, kurio nesiekiantys ...
Ekonomika

Servitutas

Servitutas - teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu ...
Ekonomika

Senjoražas

Senjoražas (angl. Seigniorage) - vyriausybės ar banko uždarbis iš pinigų emisijos. ...
Ekonomika

Sąmokslas

Sąmokslas (angl. Conspiracy) - slaptas planas, suokalbis ar susitarimas atlikti ...
Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo