Finansinių terminų žodynas
Finansai

Trečioji šalis

Trečioji šalis (angl. Third party) - fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra tiesioginis ...
Ekonomika

Tranzitas

Tranzitas - prekių, krovinių ar keleivių gabenimas iš vienos valstybės į kitą per vienos ...
Finansai

Transferas

Transferas (angl. Transfer) - pinigų, aukso ar kito piniginio turto pervedimas iš vienos ...
Verslas

Tikslinė auditorija

Tikslinė auditorija (angl. Target audience) - konkreti žmonių grupė, kuriai yra skirta ...
Verslas

Tyčinis bankrotas

Tyčinis bankrotas - sąmoningi veiksmai, kuriais siekiama subankrutuoti įmonę. ...
Verslas

Tenderis

Tenderis - konkursas arba konkursinis pasiūlymas, kurį privalo pateikti komercinio ...
Ekonomika

Tarptautinis valiutos fondas (TVF)

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) yra tarptautinė finansų institucija, įsteigta ...
Verslas

Tarpininkas

Tarpininkas (angl. Intermediary) - trečioji šalis (fizinis ar juridinis asmuo), ...
Ekonomika

Stagnacija

Stagnacija (angl. Stagnation) - užsitęsęs periodas, kai ekonomika neauga arba augai ...
Verslas

Socialinė reklama

Socialinė reklama - rinkodaros kampanija ar pavienė reklama, skirta atkreipti dėmesį į ...
Ekonomika

Skurdo riba

Skurdo riba (angl. Poverty line) - valstybės nustatomas pajamų dydis, kurio nesiekiantys ...
Ekonomika

Servitutas

Servitutas - teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu ...
Ekonomika

Senjoražas

Senjoražas (angl. Seigniorage) - vyriausybės ar banko uždarbis iš pinigų emisijos. ...
Ekonomika

Sąmokslas

Sąmokslas (angl. Conspiracy) - slaptas planas, suokalbis ar susitarimas atlikti ...
Ekonomika

Sabotažas

Sabotažas (angl. Sabotage) - sąmoningi veiksmai, kuriais siekiama nevykdyti ...
Verslas

Rizikos valdymas

Rizikos valdymas (angl. Risk management) - neapibrėžtumo ir kitokio pobūdžio rizikų, ...
Verslas

Rinko segmentas

Rinkos segmentas (angl. Market segment) - vartotojų ar įmonių pogrupis, kuriam būdingos ...
Ekonomika

Rinkliava

Rinkliava yra mokestis renkamas už tam tikras paslaugas ar norimus atlikti veiksmus. ...
Ekonomika

Rezidentas

Rezidentas (angl. Resident) - fizinis ar juridinis asmuo, turintis leidimą nuolat ...
Finansai

Restitucija

Restitucija (angl. Restitution) yra šalių turtinės padėties atstatymas į prieš tam tikrą ...
Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo