Finansinių terminų žodynas
Ekonomika

Sabotažas

Sabotažas (angl. Sabotage) - sąmoningi veiksmai, kuriais siekiama nevykdyti ...
Verslas

Rizikos valdymas

Rizikos valdymas (angl. Risk management) - neapibrėžtumo ir kitokio pobūdžio rizikų, ...
Verslas

Rinko segmentas

Rinkos segmentas (angl. Market segment) - vartotojų ar įmonių pogrupis, kuriam būdingos ...
Ekonomika

Rinkliava

Rinkliava yra mokestis renkamas už tam tikras paslaugas ar norimus atlikti veiksmus. ...
Ekonomika

Rezidentas

Rezidentas (angl. Resident) - fizinis ar juridinis asmuo, turintis leidimą nuolat ...
Finansai

Restitucija

Restitucija (angl. Restitution) yra šalių turtinės padėties atstatymas į prieš tam tikrą ...
Ekonomika

Respondentas

Respondentas (angl. Respondent) - fizinis ar juridinis asmuo, kuris dalyvauja tyrime, ...
Verslas

Rekonstrukcija

Rekonstrukcija arba rekonstravimas reiškia sugadinto, pasenusio ar kitokio būsto ...
Verslas

Reklamos kampanija

Reklamos kampanija yra koordinuota reklaminių veiksmų visuma, kurios tikslas - padidinti ...
Verslas

Reklama

Reklama yra įvairaus turinio, pranešimų ar vaizdinės medžiagos kūrimo, skelbimo ir ...
Paskolos

Regresas

Regresas (angl. Recourse) yra prievolės už kitą asmenį įvykdžiusios šalies reikalavimas, ...
Ekonomika

Reglamentas

Reglamentas (angl. Regulation) yra vyriausybių ar reguliavimo institucijų nustatytų ...
Ekonomika

Reeksportas

Reeksportas yra importuotų prekių pardavimas trečiajai šalai, jų iš esmės neperdirbant ...
Investavimas

Reakcija

Reakcija - finansų rinkos dalyvių atsakas į tam tikrus įvykius. Rinkos dalyviai gali ...
Verslas

Rankpinigiai

Rankpinigiai yra toks mokėjimas, kurį viena sutarties šalis (skolininkas) perduoda kitai ...
Verslas

Ranga

Ranga yra susitarimas, kuriuo viena šalis (rangovas) įsipareigoja kitai šaliai ...
Ekonomika

Protekcionizmas

Protekcionizmas (angl. Protectionism) yra valstybės vykdoma ekonominė politika, kai ...
Investavimas

Prospektas

Prospektas yra oficialus dokumentas, kurį emitentas parengia prieš vertybinių popierių ...
Verslas

Specifikacija

Specifikacija (angl. Specification) yra formalus prekės ar paslaugos aprašymas, kuriame ...
Ekonomika

Priežiūra

Priežiūra arba techninė priežiūra (angl. Maintenance) yra prietaisų, mašinų, įrangos, ...
Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo