Prospektas yra oficialus dokumentas, kurį emitentas parengia prieš vertybinių popierių emisiją. Prospekte paprastai pateikiama esminė informacija apie įmonės veiklą, finansinę būklę, valdymą ir su investicija susijusią riziką. Pagrindinis prospekto tikslas – užtikrinti, kad investuotojai turėtų visą reikiamą informaciją ir galėtų priimti pagrįstus investavimo sprendimus.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo