Finansine prasme emisija (angl. Emission) dažnai reiškia įmonės ar vyriausybės vykdomą naujų vertybinių popierių išleidimą į rinką siekiant pritraukti kapitalo. Tai gali būti akcijos, obligacijos ar kitų rūšių vertybiniai popieriai. Emisijos proceso metu gautos lėšos gali būti naudojamos įvairiems tikslams, pavyzdžiui, investuoti į naujus projektus, plėsti verslo operacijas, refinansuoti esamas skolas, o vyriausybių atveju – finansuoti viešuosius projektus. Šiame procese paprastai dalyvauja finansų įstaigos, kurios pasirašo vertybinius popierius, o naujai išleistus vertybinius popierius paprastai gali įsigyti instituciniai ir (arba) individualūs investuotojai.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo