Lietuvoje bedarbiu laikomas darbingo 15-74 metų amžiaus asmuo, kuris neturi oficialaus darbo, bet aktyviai jo ieško. Bedarbiai turi teises, kurias numato LR užimtumo rėmimo įstatymas ir kiti teisės aktai. Bedarbiai turi teisę į:

  • nedarbo draudimo išmoką;
  • sveikatos draudimą;
  • užimtumo tarnybos (buvusios darbo biržos) paslaugas ir pagalbą įsidarbinant;
  • nemokamas konsultacijas ir mokymo užimtumo tarnyboje;
  • kitas susijusias paslaugas.
Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo