Biurokratija

Biurokratija (angl. Bureaucracy) – tai vyriausybės ar verslo administravimo sistema, kurioje sprendimai priimami pagal nustatytas taisykles ir procedūras. Šis terminas dažnai siejamas su vyriausybėmis, korporacijomis ir kitomis didelėmis organizacijomis.

Pagrindinės biurokratinės sistemos savybės yra šios:

  • Hierarchinė valdžios struktūra: biurokratinėms sistemoms dažnai būdinga aiški hierarchija, kai kiekvienas organizacinis lygis kontroliuoja žemesnį lygį ir yra kontroliuojamas aukštesnio lygio.
  • Darbo pasidalijimas: užduotys paskirstomos asmenims pagal jų specializaciją, o vaidmenys yra aiškiai apibrėžti.
  • Standartizavimas: visus sprendimus reglamentuoja standartinės veiklos procedūros, užtikrinančios nuoseklumą ir nuspėjamumą.
  • Taisyklės ir reglamentai: išsamiose taisyklėse ir nuostatuose nurodoma, kaip turėtų būti atliekamos užduotys ir kas bei kokiomis aplinkybėmis privalo prisiimti atsakomybę už sprendimus ir jų pasekmes.
  • Neasmeniškumas: tikimasi, kad biurokratai, taikydami taisykles ir priimdami sprendimus, bus beasmeniški, taip užtikrindami vienodą požiūrį į visus.

Nors biurokratija gali naudinga, ji taip pat dažnai kritikuojama dėl to, kad yra nelanksti ir lėtai priima sprendimus.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo