BVP defliatorius

BVP defliatorius (angl. GDP deflator) yra visų naujų, šalyje pagamintų galutinių prekių ir paslaugų kainų pokyčio ekonomikoje matas. Kitaip nei vartotojų kainų indeksas (VKI), kuris rodo prekių ir paslaugų, kurias paprastai vartoja namų ūkiai, krepšelio kainų pokyčius, BVP defliatorius rodo visų į bendrąjį vidaus produktą (BVP) įtrauktų prekių ir paslaugų vidutinio kainų lygio pokyčius

BVP defliatorius apskaičiuojamas nominalųjį BVP dalijant iš realiojo BVP ir dauginant iš 100. Nominalusis BVP rodo visų prekių ir paslaugų, pagamintų dabartinėmis kainomis, vertę, o realusis BVP – visų prekių ir paslaugų, pagamintų pastoviomis kainomis, vertę. Taigi BVP defliatorius parodo tam tikro laikotarpio infliacijos ekonomikoje rodiklį.

Jei BVP defliatorius didėja, tai rodo, kad šalyje pagamintų prekių ir paslaugų kainos vidutiniškai didėja, o tai reiškia infliaciją. Ir atvirkščiai, jei BVP defliatorius mažėja, tai rodo defliaciją.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo