Centralizavimas

Centralizavimas (angl. Centralization) – tai veiklos ar organizacijos kontrolės sutelkimas vienoje institucijoje. Kalbant verslo terminais, centralizacija nurodo laipsnį, kuriuo įgaliojimai ir atsakomybė už sprendimų priėmimą priklauso nedideliam skaičiui aukščiausio lygio vadovų.

Pagrindinės centralizavimo savybės yra šios:

  • Sprendimų priėmimo įgaliojimus išlaiko aukščiausioji vadovybė.
  • Politikos ir procedūrų šaltinis yra centrinė institucija.
  • Bendravimas paprastai vyksta pagal principą „iš viršaus į apačią”.
  • Paprastai darbas mažiau dubliuojamas, nes vienas skyrius prižiūri funkciją visoje organizacijoje.

Pasirinkimas tarp centralizacijos ir decentralizacijos gali priklausyti nuo įvairių veiksnių, įskaitant organizacijos dydį, jos veiklos pobūdį ir strateginius tikslus.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo