Darbo našumas

Darbo našumas (angl. Labour productivity) – tai prekių ir paslaugų kiekis, kurį darbuotojas pagamina per tam tikrą laiką. Paprastai jis matuojamas kaip BVP per vieną dirbtą valandą, tačiau taip pat gali būti matuojamas kaip produkcija, tenkanti vienam darbuotojui.

Darbo našumas yra labai svarbus ekonomikos augimo ir konkurencingumo rodiklis. Didesnis darbo našumas reiškia, kad darbuotojas per tą patį laiką gali pagaminti daugiau produkcijos, o tai lemia didesnes darbuotojų pajamas, didesnį įmonių pelną ir didesnį šalies BVP.

Darbo našumą galima didinti įvairiomis priemonėmis, įskaitant geresnių įrankių ir įrangos naudojimą (kapitalo plėtimas), darbuotojų įgūdžių ir gebėjimų tobulinimą (žmogiškojo kapitalo plėtra) ir darbo organizavimo bei valdymo tobulinimą (organizacinės inovacijos).

Makroekonominiu lygmeniu darbo našumo augimas yra pagrindinis ekonomikos augimo veiksnys. Kai darbuotojai yra našesni, jie gali pagaminti daugiau prekių ir paslaugų, o tai lemia didesnį BVP. Kartu dėl didesnio darbo našumo gali pagerėti pragyvenimo lygis, nes darbuotojai gauna didesnį darbo užmokestį, o vartotojai gali įsigyti daugiau ir įvairesnių prekių ir paslaugų.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo