Darbo sąnaudos

Darbo sąnaudos (angl. Labour cost) – tai bendra darbdavio darbuotojams mokamų atlyginimų, išmokų ir su darbo santykiais susijusių mokesčių suma. Darbo sąnaudos parodo visas išlaidas, kurias darbdavys sumoka samdant darbuotojus.

Darbo sąnaudas galima suskirstyti į dvi pagrindines kategorijas:

  • Tiesioginės darbo sąnaudos: tai išlaidos, susijusios su darbuotojais, tiesiogiai dalyvaujančiais gaminant prekes ar teikiant paslaugas. Tai gali būti darbo užmokestis, užmokestis už viršvalandžius, sveikatos draudimas, įmokos į pensijų fondus ir visos kitos išmokos, kurias šie darbuotojai gauna.
  • Netiesioginės darbo sąnaudos: tai išlaidos, susijusios su darbuotojais, kurie tiesiogiai nedalyvauja gamyboje, bet atlieka svarbias funkcijas, pavyzdžiui, techninės priežiūros, kokybės kontrolės ir administravimo funkcijas.
Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo