Egalitarizmas

Egalitarizmas (angl. Egalitarianism) – tai filosofinė, politinė ir socialinė sąvoka, kuri reiškia visų žmonių lygybę. Tai reiškia, kad su visais žmonėmis turėtų būti elgiamasi kaip su lygiais teisių ir galimybių atžvilgiu, nepaisant jų socialinių, kultūrinių, ekonominių, rasinių, etninių ar lytinių skirtumų.

Ši koncepcija gali pasireikšti įvairiomis formomis:

  • Politinis egalitarizmas: tai įsitikinimas, kad visi valstybės piliečiai turėtų turėti vienodas politines teises ir galimybes.
  • Ekonominis egalitarizmas: tai tikėjimas ekonominių rezultatų lygybe arba lygiomis galimybėmis ekonominiais aspektais.
  • Socialinis egalitarizmas: tai tikėjimas, kad visi asmenys turėtų turėti vienodą socialinį statusą ir teises, taip skatinant vienodą požiūrį ir socialinių kliūčių nebuvimą.
  • Teisinis egalitarizmas: tai įsitikinimas, kad visi asmenys yra lygūs teisės požiūriu.

Egalitariniai principai yra svarbiausi daugelio politinių ideologijų principai, jais grindžiamos daugelis teisinių sistemų ir socialinių judėjimų, įskaitant feminizmą, pilietinių teisių judėjimą ir socializmą.Verta pažymėti, kad lygybės apibrėžimas gali labai skirtis priklausomai nuo filosofinio, politinio ir socialinio konteksto.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo