Einamoji sąskaita

Einamoji sąskaita (angl. Current account) yra šalies mokėjimų balanso sudedamoji dalis. Ji rodo tarptautinę prekybą prekėmis ir paslaugomis, taip pat pajamas iš užsienio investuotojų ir mokėjimus užsienio investuotojams. Konkrečiau, ji apima:

  • Prekybos balansą: skirtumą tarp šalies eksporto ir importo. Įprastai tai yra didžiausia einamosios sąskaitos sudedamoji dalis.
  • Grynąsias pajamas iš užsienio: tai pajamos iš užsienio investicijų, atėmus mokėjimus užsienio investuotojams.
  • Grynuosius einamuosius pervedimus: tai neatlygintini pinigų pervedimai (užsienio darbuotojų siunčiamos piniginės perlaidos į gimtąją šalį, užsienio pagalba, dotacijos ir pan.).

Įprastai, jei šalis eksportuoja daugiau nei importuoja, ji turi einamosios sąskaitos perteklių. Tačiau jei jos importas viršija eksportą, ji turi einamosios sąskaitos deficitą. Einamosios sąskaitos balansas gali padėti suprasti šalies ekonomikos būklę ir ateities perspektyvas. Pavyzdžiui, nuolatinis ir didelis deficitas gali rodyti, kad vidaus vartojimui ir investicijoms finansuoti pernelyg pasikliaujama užsienio kapitalu.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo