Ekonominės priklausomybės kofecientas

Ekonominės priklausomybės koeficientas arba senėjimo indeksas (angl. Dependency ratio) – tai ekonomikoje naudojamas rodiklis, parodantis išlaikytinių (vaikų ir pagyvenusių žmonių) ir darbingo amžiaus gyventojų santykį visuomenėje.

Jis paprastai apskaičiuojamas taip:

Priklausomybės kofecientas = (0-14 metų amžiaus asmenų skaičius + 60 metų ir vyresnių asmenų skaičius) / 15-60 metų amžiaus asmenų skaičius * 100

Šis santykis leidžia įvertinti visuomenės demografinę struktūrą ir gali būti naudojamas siekiant prognozuoti socialinių paslaugų ir priežiūros poreikius. Didelis ekonominės priklausomybės koeficientas reiškia, kad darbingo amžiaus žmonėms ir visai ekonomikai tenka didesnė našta išlaikyti senstančią visuomenę.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo