Ekonominis pakilimas

Pakilimas (angl. Boom) yra spartaus ekonomikos augimo ir plėtros laikotarpis. Pakilimo metu paprastai didėja gamyba, auga pardavimai, pajamos ir užimtumas. Ekonominio pakilimo laikotarpiu paprastai išauga vartotojų pasitikėjimas ir verslo investicijos, o tai skatina tolesnę plėtrą ir inovacijas. Pakilimą gali lemti įvairūs veiksniai, įskaitant technologinę pažangą, palankią vyriausybės monetarinę ir fiskalinę politiką, padidėjusią vartotojų paklausą arba išorės investicijas. Nors ekonomikos pakilimas gali skatinti inovacijas ir pažangą, jis taip pat gali lemti infliaciją arba kainų burbulų susidarymą, jei augimas yra netvarus. Pakilimas yra viena iš verslo ciklų, kurį dažniausiai seka recesija arba depresija.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo