Elastingumas

Elastingumas (angl. Elasticity) – reiškia reaktyvumo matą, kuris parodo, kaip vienas kintamasis keičiasi reaguodamas į kito kintamojo pokytį. Jis dažnai naudojamas norint suprasti, kaip keičiasi prekės ar paslaugos paklausos ar pasiūlos kiekis santykyje su tam tikrais kainos pokyčiais.

Elastingumo sąvoka gali būti naudojama šiuose kontekstuose:

  • Kainos elastingumas paklausai: jis parodo, kaip prekės paklausa reaguoja į kainos pokytį. Jei jis didesnis už 1, paklausa laikoma elastinga, t. y. vartotojai jautriai reaguoja į kainų pokyčius.
  • Pasiūlos elastingumas kainų atžvilgiu: tai reiškia, kaip prekės pasiūlos kiekis reaguoja į kainos pokytį. Panašiai kaip ir paklausa, jis gali būti klasifikuojamas kaip elastingas arba neelastingas.
  • Paklausos elastingumas pagal pajamas: tai yra prekės paklausos elastingumas, kuris parodo, kaip prekės paklausa reaguoja į vartotojų pajamų pokytį.
  • Paklausos kryžminis elastingumas: jis matuoja, kaip vienos prekės paklausa reaguoja į kitos prekės kainos pokytį.

Elastingumas yra labai svarbi sąvoka įmonėms ir ekonominės politikos formuotojams, kuri padeda suprasti, kaip rinkos subjektai reaguoja į įvairius sąlygų pokyčius bei padeda priimti sprendimus dėl kainų nustatymo ir konkrečių prekių ar paslaugų apmokestinimo.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo