Endogeninis veiksnys

Endogeninis veiksnys (angl. Endogenous factor) reiškia kintamuosius arba elementus, kuriuos lemia arba įtakoja pati sistema arba modelis. Skirtingai nuo egzogeninių veiksnių, kurie atsiranda už modelio ribų, endogeninius veiksnius veikia kiti sistemos kintamieji.

Pavyzdžiui, ekonominiame modelyje endogeninis veiksnys gali būti vartotojų išlaidos. Jos gali būti įtakojamos kitų modelio kintamųjų, pvz. pajamų lygio, palūkanų normų ir lūkesčių.

Endogeninių veiksnių analizė yra labai svarbi kuriant tikslius modelius ir priimant pagrįstus politinius sprendimus. Jie leidžia ekonomistams ir analitikams ištirti, kaip vieni pokyčiai sistemoje lemia kitų kintamųjų pokyčius ir leidžia suprasti modelio sudedamųjų dalių tarpusavio ryšius ir priklausomybę.

Endogeninių ir egzogeninių veiksnių analizė atlieka labai svarbų vaidmenį ekonomikos moksle, nes padeda suprasti ekonominių kintamųjų pokyčius ir įvairių ekonomikos ar finansų sistemos elementų ryšius.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo