Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB)

Europos anglių ir plieno bendrija (EAPB) – tarptautinė organizacija, įsteigta 1952 m. liepos 23 d. Paryžiaus sutartimi. Tai buvo pirmasis žingsnis Europos integracijos procese, po kurio susikūrė Europos Sąjunga.

EAPB buvo įsteigta siekiant reguliuoti šešių steigėjų narių anglies ir plieno pramonę: Belgijos, Prancūzijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų ir Vakarų Vokietijos. Bendrijos tikslas buvo neleisti, kad kuri nors viena šalis monopolizuotų šias itin svarbias sritis, kas galėtų lemti strateginį pranašumą karo veiksmuose. Bendrai kontroliuodama šias pramonės šakas, EAPB siekė skatinti regioninę taiką ir bendradarbiavimą.

Organizacijai vadovavo Vyriausioji valdyba, kuriai talkino Bendroji asamblėja, Ministrų taryba ir Teisingumo teismas. Jos pareigos buvo užtikrinti sąžiningą konkurenciją, nustatyti kainų intervalus ir kontroliuoti gamybą bei investicijas anglių ir plieno sektoriuose.

EAPB sukūrimas buvo reikšmingas žingsnis link ekonominio ir politinio bendradarbiavimo Europoje. Jos principai ir struktūros turėjo įtakos 1957 m. kuriant Europos ekonominę bendriją (EEB) ir Euratomo organizaciją. EAPB nustojo egzistuoti 2002 m., kai baigėsi jos sutarties galiojimas, o jos funkcijas perėmė Europos bendrija.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo