Europos finansinio stabilumo fondas (EFSF)

Europos finansinio stabilumo fondas (EFSF) – laikinas krizių sprendimo mechanizmas, kurį euro zonos valstybės narės sukūrė siekdamos užtikrinti finansinį stabilumą Europoje. Pagrindinis 2010 m. birželio mėn. įsteigto EFSF tikslas buvo teikti finansinę pagalbą euro zonos šalims, kurios per Europos valstybių skolų krizę susidūrė su didelėmis ekonominės ir finansinėmis problemomis.

EFSF turėjo galimybę rinkoje leisti obligacijas, remdamasis euro zonos šalių suteiktomis garantijomis. Už šias obligacijas gautos lėšos buvo naudojamos paskoloms finansinių sunkumų patiriančioms šalims teikti, bankams rekapitalizuoti ir valstybių obligacijoms antrinėje rinkoje pirkti.

Priemonė veikė kartu su Europos finansinės padėties stabilizavimo priemone (EFSM) ir Tarptautiniu valiutos fondu (TVF), kad būtų suteiktas visokeriopas finansinės paramos paketas. Jos pagalba buvo teikiama su sąlyga, kad paramą gaunančios šalys įgyvendins griežtas fiskalines priemones ir ekonomines reformas stabilumui atkurti.

2012 m. rugsėjo mėn. EFSF funkcijas perėmė Europos stabilumo mechanizmas (ESM) – nuolatinis euro zonos krizių sprendimo mechanizmas. ESM turi tvirtesnę struktūrą ir platesnį pagalbos valstybėms narėms priemonių rinkinį, o EFSF ir toliau aktyviai vykdė savo įsipareigojimus pagal esamas programas, kol jos bus visiškai grąžintos.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo