Europos Sąjunga

Europos Sąjunga (ES) – tai politinė ir ekonominė sąjunga, kurią sudaro 27 šalys narės. ES ištakos siekia pokario laikotarpį, kuomet siekiant skatinti ekonominį bendradarbiavimą ir užkirsti kelią ateities konfliktams, buvo sudaryta sąjunga tarp dalies Europos valstybių. Formaliai ES buvo įsteigta 1993 m. lapkričio 1 d., kai buvo sudaryta Mastrichto sutartis.

ES veikia per mišrią viršvalstybinių institucijų, įskaitant Europos Komisiją, Europos Parlamentą ir ES Tarybą, sistemą, taip pat sprendimus priima tarpvyriausybinių derybų būdu. Vienas svarbiausių ES pasiekimų – euras, bendra valiuta, kurią įsivedė 19 jos valstybių narių. ES laikosi laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principų.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo