Hipotezė (angl. Hypothesis) – tai siūlomas tam tikro reiškinio ar įvykio aiškinimas, pagrįstas ankstesniais stebėjimais ar tyrimais. Hipotezė yra mokslinio tyrimo išeities taškas, sudarantis prielaidas eksperimentams ar tolesniems tyrimams.

Hipotezę visada galima patikrinti, t.y. ją galima įrodyti kaip teisingą arba klaidingą atliekant eksperimentą arba renkant duomenis. Jei ji nuosekliai patvirtinama įrodymais ir tyrimų rezultatais, ji gali tapti teorijų, platesnių reiškinių paaiškinimų, kurie plačiai pripažįstami mokslo bendruomenės, pagrindu.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo