Histograma (angl. Histogram) yra duomenų rinkinio pasiskirstymo atvaizdavimo būdas stulpelinės diagramos formoje. Ji panaši į standartinę stulpelinę diagramą, tačiau naudojama išimtinai tolydiems duomenims. Histogramos duomenys yra suskirstomi į intervalus, o į kiekvieną intervalą patenkančių duomenų taškų skaičius vaizduojamas stulpelio aukščiu. Stulpeliai gali būti vertikalūs arba horizontalūs.

Histogramos yra vizualinė didelio duomenų kiekio santrauka, išryškinanti tokias duomenų rinkinio savybes, kaip sklaida ir centrinė tendencija. Jos gali būti naudojamos duomenų rinkinio modeliams ar išskirtinėms reikšmėms nustatyti. Jos dažniausiai naudojamos statistikoje, siekiant išanalizuoti pagrindinį ištisinių arba diskrečiųjų duomenų rinkinio dažnių pasiskirstymą.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo