Importas (angl. Import) – tai prekių ar paslaugų pirkimas iš užsienio subjektų. Importas yra reglamentuojamas įstatymais, įskaitant muito įstatymus, tarptautiniais ir dvišaliais susitarimais.

Eksporto ir importo santykis nurodo šalies prekybos balansą. Jis yra svarbi einamosios sąskaitos ir šalies mokėjimų balanso sudedamoji dalis. Jei šalis importuoja daugiau nei eksportuoja, ji turi prekybos deficitą. Tuo tarpu jei šalis eksportuoja daugiau nei importuoja, ji turi prekybos perteklių.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo