Individualizmas

Individualizmas (angl. Individualism) pabrėžia individo autonomiją ir teikia pirmenybę asmens teisėms, pasirinkimams ir siekiams, o ne kolektyviniams ar valstybės interesams. Ši filosofija teigia, kad kiekvienam asmeniui turėtų būti suteikta laisvė siekti savo tikslų ir interesų be valstybės kišimosi. Ekonominiu požiūriu individualizmas dažnai remia laisvosios rinkos kapitalizmą, kai gamybos, investicijų ir vartojimo sprendimai yra priimami atskirų individų laisvoje rinkoje, o ne valstybės (žr. centrinis planavimas).

Visuomenėse, kuriose vyrauja stipri individualistinė kultūra, vyrauja įsitikinimas, kad sėkmė ir pažanga pirmiausia kyla iš asmeninių pastangų, o ne valstybės planavimo ir veiksmų.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo