Integracija (angl. Integration) reiškia procesą, kurio metu skirtingos ekonomikos, pramonės šakos ar įmonės tampa glaudžiau susijusios ir viena nuo kitos priklausomos. Tai gali vykti įvairiais lygmenimis:

  • Ekonominė integracija: tai reiškia skirtingų valstybių ekonominės politikos suvienodinimą panaikinant tarifinius ir netarifinius laisvo prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimo apribojimus. Pavyzdžiai: laisvosios prekybos zonos, muitų sąjungos ir bendrosios rinkos.
  • Vertikalioji integracija: verslo strategija, kai įmonė išplečia savo verslo operacijas į skirtingus to paties gamybos kelio etapus, pavyzdžiui, kai gamintojas valdo savo tiekėją ir (arba) platintoją.
  • Horizontalioji integracija: verslo strategija, kai įmonė perima kitą įmonę, veikiančią tame pačiame pramonės šakos vertės grandinės lygyje.
  • Regioninė integracija: tai reiškia kaimyninių šalių ekonomikų susijungimą panaikinant kliūtis prekybai ir investicijoms. Pavyzdys – Europos Sąjunga.
Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo