Jungtinės Tautos

Jungtinės Tautos (JT) yra tarptautinė organizacija, įkurta 1945 m. siekiant skatinti taiką, saugumą, socialinę pažangą ir šalių narių bendradarbiavimą.

Pagrindiniai JT veiklos aspektai yra šie:

  • Pagrindinė misija – užkirsti kelią būsimiems tarptautiniams konfliktams, laikytis tarptautinės teisės, skatinti žmogaus teises ir socialinę pažangą.
  • Nariai: JT pradžioje buvo 51 valstybė narė, o dabar jai priklauso 193 šalys narės.
  • Pagrindiniai organai: JT sistemą sudaro keli pagrindiniai organai: Generalinė Asamblėja (visos valstybės narės), Saugumo Taryba (atsakinga už tarptautinės taikos ir saugumo palaikymą), Tarptautinis Teisingumo Teismas, Ekonomikos ir socialinių reikalų taryba ir Sekretoriatas (administracinis organas, kuriam vadovauja generalinis sekretorius).
  • Taikos palaikymo misijos: JT siunčia taikos palaikymo pajėgas į konfliktų zonas, kad palaikytų arba atkurtų taiką. Šiose misijose gali dalyvauti kariškiai, policijos pareigūnai ir civiliai darbuotojai.
  • Specializuotos agentūros: JT prižiūri daugybę specializuotų agentūrų, fondų ir programų, tokių kaip Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Jungtinių Tautų vaikų fondas (UNICEF) ir Pasaulio maisto programa (WFP).
  • Žmogaus teisės: 1948 m. priimtoje Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje įtvirtintos pagrindinės žmogaus teisės, kurios turi būti visuotinai saugomos. JT taip pat vykdo žmogaus teisių stebėseną per įvairias sutartis ir komitetus.
  • Vystymosi tikslai: Tūkstantmečio vystymosi tikslai ir vėlesni Darnaus vystymosi tikslai, kuriais siekiama spręsti tokias pasaulines problemas kaip skurdas, badas ir nelygybė.
  • Pagrindinė būstinė: Niujorke. Kiti pagrindiniai biurai Ženevoje, Nairobyje ir Vienoje.
  • Finansavimas: JT finansuojamos iš valstybių narių įnašų, atsižvelgiant į jų ekonominį pajėgumą.

Iš esmės Jungtinės Tautos veikia kaip pasaulinis forumas, kuriame valstybės bendradarbiauja spręsdamos bendras problemas ir ieškodamos bendrų sprendimų.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo