Kapitalizmas

Kapitalizmas (angl. Capitalism) – ekonominė sistema, kuriai būdinga privati gamybos, paskirstymo ir mainų priemonių nuosavybė, o pagrindinis rinkos dalyvių tikslas – pelno siekimas.

Kapitalizmo sąlygomis sprendimus dėl gamybos, investicijų ir paskirstymo priima rinkoje veikiantys asmenys arba korporacijos, o ne centralizuotos valdžios institucijos (pvz. vyriausybės ar kiti centrinio planavimo organai).Prekių ir paslaugų kainas lemia konkurencija ir vartotojų paklausa.

Kapitalizmo pagrindas – pasiūlos ir paklausos principai, pasirinkimo laisvė ir turto kaupimo galimybės individui. Nors daugelyje šalių kapitalizmas paskatino didelį ekonomikos augimą ir inovacijas, jis taip pat kelia susirūpinimą dėl pajamų nelygybės ir turto koncentracijos. Įvairios kapitalizmo formos skiriasi savo institucine sąranga ir rinkoms priskiriamu vaidmeniu, tačiau privataus pelno motyvas išlieka ekonominės sistemos pagrindu.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo