Kolektyvizmas

Kolektyvizmas (angl. Collectivism) yra kultūrinė, ekonominė ar politinė ideologija, pabrėžianti kiekvieno individo tarpusavio priklausomybę vienas kitam grupėje ar visuomenėje ir pirmenybę teikianti kolektyviniams, o ne individualiems tikslams.

Šioje įsitikinimų sistemoje aukščiau už individo teises yra laikomos grupės teisės ir interesai, nesvarbu, ar tai būtų socialinė grupė, tauta, ar kitas kolektyvinis darinys. Kolektyvistinės kultūros dažnai pabrėžia bendruomeniškumą, bendradarbiavimą ir solidarumą. Ekonominiu požiūriu kolektyvizmas gali pasireikšti sistemose, kuriose gamybą ir paskirstymą valdo kolektyvas arba valstybė, o ne atskiri subjektai ar rinkos mechanizmai. Todėl kolektyvistinėms visuomenėms labiau būdingas centrinis planavimas ir valstybės kišimasis į laisvą rinką.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo