Konkurencija

Ekonomine prasme konkurencija (angl. Competition) reiškia įmonių ar kitų subjektų varžymąsi rinkoje taikant įvairius metodus: keičiant kainodarą, reklamuojant prekes, paslaugas ar prekės ženklą, pritaikant akcijas, nuolaidas ar naudojant kitas rinkodaros strategijas.

Konkurencija laisvoje rinkoje yra laikoma teigiamu veiksniu, nes įmonės spaudžiamos nuolat tobulinti produktus ir siūlyti patrauklias kainas klientams, kad juos pritrauktų, užimtų didesnę rinkos dalį ir uždirbtų didesnį pelną. Konkurencija taip pat skatina veiksmingesnį išteklių panaudojimą, inovacijas bei platesnį prekių ir paslaugų asortimentą.

Konkurencija gali būti tiesioginė (tarp įmonių, siūlančių panašius produktus ar paslaugas) arba netiesioginė (tarp įmonių, kurios konkuruoja dėl to paties vartotojų biudžeto).

Konkurencinėje rinkoje kainas kontroliuoja pasiūlos ir paklausos dėsniai, o bet kuris pavienis pirkėjas ar pardavėjas turi nedidelę įtaką rinkos kainai. Ekonomistai konkurencijos lygį rinkoje naudoja kaip būdą klasifikuoti skirtingas rinkos struktūras į: tobulą konkurenciją, oligopoliją ar monopoliją.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo