Labdara (angl. Charity) – tai savanoriškas ir neatlygintinas finansinės ar kitokios pagalbos teikimas. Labdaros organizacijos gali būti pelno nesiekiančios organizacijos, siekiančios konkrečių tikslų arba padedančios tam tikroms žmonių grupėms (remtiniems, nuo stichinių nelaimių ar karo nukentėjusiems, sergantiems ir kitiems asmenims). Dažnai jos remiasi aukomis, dotacijomis ir lėšų rinkimo renginiais, kad galėtų finansuoti savo misijas.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo