Liberalizmas

Liberalizmas (angl. Liberalism) – tai politinė ir ekonominė ideologija, kuri akcentuoja asmens laisvės, teisinė valstybė ir ribotas valdžios kišimasis į rinkas (laissez faire). Liberalizmo ideologija susiformavo Apšvietos epochoje ir skatino pilietines laisves, demokratiją ir žmogaus teisių apsaugą. Ekonominiu požiūriu liberalizmas remia laisvosios rinkos kapitalizmą ir idėją, kad nevaržoma konkurencija skatina inovacijas ir augimą. Laikui bėgant liberalizmas evoliucionavo ir išsišakojo į įvairias atmainas, įskaitant klasikinį liberalizmą, kuris akcentuoja minimalų valdžios kišimąsi, ir socialinį liberalizmą, kuris pabrėžia valdžios vaidmenį sprendžiant socialinės nelygybės problemas.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo