Lobizmas (angl. Lobbying) – tai organizuotos pastangos daryti įtaką sprendimus priimantiems asmenims, paprastai įstatymų leidėjams ar kitiems valstybės tarnautojams, kad jie priimtų konkrečias taisykles ar teisės aktus, palankius lobisto atstovaujamai šaliai.

Lobistai gali atstovauti įvairiems interesams – nuo įmonių, korporacijų ar verslo susivienijimų iki pelno nesiekiančių organizacijų. Užsiimdami lobizmu, jie gali teikti informaciją, rengti susitikimus ar finansuoti politines kampanijas ar viešąsias akcijas, kad pasiektų jiems palankių sprendimų priėmimo. Nors lobistinė veikla yra teisėta ir laikoma demokratinio proceso dalimi, ji tebėra prieštaringai vertinama dėl neproporcingos lobistų įtakos, skaidrumo stokos ir galimo interesų konflikto.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo