Makroekonomika

Makroekonomika (angl. Macroeconomics) yra ekonomikos mokslo sritis, nagrinėjanti šalių ekonomiką, kaip visumą. Joje daugiausia dėmesio skiriama agreguotiems šalies ekonomikos pokyčiams, pavyzdžiui, augimo tempui, nedarbui, infliacijai ir bendrajam vidaus produktui (BVP).

Makroekonomikoje analizuojama, kaip skirtingi ekonomikos sektoriai susiję vienas su kitu ir kaip ekonomika funkcionuoja kaip vientisas darinys. Ji apima nacionalinių pajamų, bendrųjų investicijų, bendrojo vartojimo, bendrųjų santaupų, bendrojo užimtumo ir bendrojo kainų lygio bei jų sąveikos analizavimą.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo