Mastrichto sutartis

Mastrichto sutartis (angl. Maastricht Treaty), oficialiai vadinama Europos Sąjungos sutartimi, buvo pasirašyta 1992 m. vasario 7 d. Mastrichte, Nyderlanduose. Ji padėjo pagrindus šiandien žinomai Europos Sąjungai (ES) ir sudarė sąlygas įvesti bendrą Europos valiutą – eurą. Sutartimi nustatyti trys pagrindiniai valstybių narių bendradarbiavimo ramsčiai: Europos Bendrijos sąjunga, bendra užsienio ir saugumo politika bei bendradarbiavimas teisingumo ir vidaus reikalų srityse. Be to, Mastrichto sutartimi buvo nustatyti kriterijai valstybėms narėms, norinčioms prisijungti prie euro zonos, užtikrinant, kad jos laikytųsi patikimos fiskalinės ir ekonominės politikos.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo