Mikroekonomika

Mikroekonomika (angl. Microeconomics) – tai ekonomikos šaka, nagrinėjanti atskirų vartotojų, įmonių ir pramonės šakų elgseną ir tai, kaip jie priima sprendimus dėl ribotų išteklių paskirstymo. Mikroekonomikoje daugiausia dėmesio skiriama pasiūlos ir paklausos mechanizmams ir kainų bei gamybos apimties nustatymui atskirose rinkose. Pagrindinės mikroekonomikos sąvokos yra elastingumo, naudingumo, gamybos ir sąnaudų teorijos. Suprasdama šiuos individualius sprendimų priėmimo procesus, mikroekonomika padeda suprasti, kaip veikia rinkos ir kaip efektyviai paskirstomi ištekliai ekonomikoje.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo