Privatizacija ir nacionalizavimas

Privatizacija ir nacionalizacija – tai du procesai, susiję su atskirų įmonių, pramonės šakų ar ištisų ekonomikos sektorių nuosavybės teisėmis ir kontrole.

Privatizacija yra procesas, kurio metu vyriausybė perduoda viešojo sektoriaus valdomo turto nuosavybės teises privačiam sektoriui (privačioms įmonėms ar asmenims). Privatizuojant daroma prielaida, kad privačios įmonės yra efektyvesnės, todėl jos gali efektyviau išnaudoti turtą, teikti geresnės kokybės paslaugas ar produkciją.

Nacionalizavimas yra priešingas procesas, kurio metu viešasis sektorius perima turto kontrolę iš privataus sektoriaus. Vyriausybės paprastai nacionalizuoja pramonės šakas ar įmones, kad apsaugotų darbo vietas, užtikrintų būtiniausių paslaugų tiekimą arba užkirstų kelią netinkamam privačių subjektų vykdomam gamtos išteklių eksploatavimui. Taip pat gali atsitikti, kai vyriausybei reikia gelbėti žlungančią pramonės šaką ar bendrovę.

Tiek privatizacija, tiek nacionalizacija turi potencialių privalumų ir trūkumų, o pasirinkimas tarp jų dažnai priklauso nuo įvairių ekonominių, politinių ir socialinių aplinkybių.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo