Asignavimas

Asignavimas (angl. Appropriation) – tai tam tikros pinigų sumos (lėšų) skyrimas tam tikram konkrečiam tikslui. Asignavimai dažnai naudojami konkrečioms būsimoms verslo išlaidoms, pvz:

  • Dividendų mokėjimams: įmonės gali atidėti dalį savo grynojo pelno, kad jį paskirstytų akcininkams kaip dividendus.
  • Nepaskirstytasis pelnas: įmonės gali nuspręsti dalį grynojo pelno skirti kaip nepaskirstytąjį pelną būsimoms investicijoms arba būsimoms skoloms padengti.
  • Skolos grąžinimas: įmonės taip pat gali skirti lėšų specialiai negrąžintoms skoloms grąžinti.
  • Kapitalo išlaidos: pinigai gali būti skiriami būsimoms kapitalo išlaidoms, pavyzdžiui, naujai įrangai ar turtui įsigyti.

Asignavimas taip pat gali reikšti valstybės biudžeto lėšų skyrimą konkretiems departamentams, projektams ar tikslams. Pavyzdžiui, vyriausybė gali skirti tam tikrą pinigų sumą (asignuoti) sveikatos apsaugai, gynybai, infrastruktūros plėtrai ar kitiems tikslams.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo