Bazelio susitarimai

Bazelis arba Bazelio susitarimai yra Bazelio bankų priežiūros komiteto (BCBS) išleistų bankų priežiūros taisyklių rinkinys.

BCBS yra bankų priežiūros institucijų komitetas, kurį 1974 m. įsteigė dešimties šalių grupės centrinių bankų valdytojai. Jis yra reguliaraus bendradarbiavimo bankų priežiūros klausimais forumas. BCBS būstinė yra Bazelyje, Šveicarijoje, iš kur ir kilo Bazelio susitarimų pavadinimas.

Buvo kelios šių susitarimų versijos:

  • Bazelio I susitarimas: 1988 m. pradėtas taikyti, daugiausia dėmesio skiriant kredito rizikai ir sukuriant bankų kapitalo vertinimo sistemą, įskaitant minimalaus kapitalo reikalavimą.
  • Bazelis II: jame daugiausia dėmesio skirta trims pagrindinėms sritims, dar vadinamoms trimis ramsčiais: minimaliems kapitalo reikalavimams, priežiūriniam tikrinimui ir rinkos drausmei.
  • Bazelis III: reformos priemonių rinkinys, parengtas reaguojant į 2008 m. finansų krizę. Juo siekiama sustiprinti bankų sektoriaus reguliavimą, priežiūrą ir rizikos valdymą.

Šiais susitarimais siekiama užtikrinti, kad finansų įstaigos turėtų pakankamai kapitalo įsipareigojimams vykdyti ir netikėtiems nuostoliams padengti. Bazelio susitarimuose nustatytais reikalavimais vadovaujasi nacionalinės institucijos, nustatydamos savo bankų reguliavimo standartus.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo