Efektyvusis valiutos kursas (EER)

Efektyvusis valiutos kursas (EER) – tai indeksas, nurodantis valiutos stiprumą kitų valiutų krepšelio atžvilgiu. Jį galima laikyti šalies valiutos ir jos prekybos partnerių valiutų dvišalių kursų vidurkiu, kai šie dvišaliai kursai yra svertiniai pagal susijusias prekybos apimtis.

EER galima koreguoti atsižvelgiant į infliaciją ir kitus ekonominius veiksnius, todėl jis yra išsamesnis ir tikslesnis valiutos vertės matas ir geresnis būdas palyginti skirtingų šalių ekonominę būklę. Jis dažnai naudojamas valiutų kursų pokyčių poveikiui šalies konkurencinei padėčiai tarptautinėje prekyboje įvertinti.

Dažniausiai naudojami dviejų rūšių efektyvusis valiutos kursas:

  • Nominalusis efektyvusis valiutos kursas: jis nekoreguojamas atsižvelgiant į infliacijos skirtumus ir vertinamas tik nominalusis valiutos kursas.
  • Realusis efektyvusis valiutos kursas (REER): jis koreguojamas atsižvelgiant į šalių infliacijos skirtumus. Tai nominalusis efektyvusis valiutos kursas (NEER), pakoreguotas atitinkamais užsienio ir vidaus kainų indeksais.

Kai EER didėja, šalies valiuta stiprėja, palyginti su jos prekybos partneriais. Dėl to šalies eksportas gali brangti, o importas pigti. Ir atvirkščiai, EER nuvertėjimas reiškia, kad valiuta praranda stiprumą.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo