Egzogeninis veiksnys

Egzogeninis veiksnys (angl. Exogenous factor) – tai nekontroliuojami ir nevaldomi išorės veiksniai: kintamieji, įvykiai ar situacijos, kurie atsiranda už modelio ar sistemos ribų ir į kuriuos modelio ar sistemos skaičiavimuose neatsižvelgiama.

Pavyzdžiui, ekonominiame modelyje egzogeniniai veiksniai gali būti vyriausybės politika, oro sąlygos, technologinė pažanga arba pasaulio ekonomikos sąlygos. Šie veiksniai gali turėti reikšmingą poveikį modeliui, tačiau pats modelis jų nenumato ir nekontroliuoja.

Tuo tarpu endogeniniai veiksniai – tai kintamieji, kuriuos lemia arba kuriems įtaką daro pati sistema ar modelis. Pavyzdžiui, ekonominiame modelyje vartotojų išlaidos gali būti endogeninis veiksnys, nes jas veikia tokie modelio veiksniai kaip pajamų lygis ir vartotojų pasitikėjimas.

Prognozuojant rezultatus arba priimant modeliu pagrįstus sprendimus svarbu suprasti tiek egzogeninius, tiek endogeninius veiksnius. Neatsižvelgus į svarbius egzogeninius veiksnius, prognozės ar išvados gali būti netikslios.

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo