Kreditorius

Kreditorius (angl. Creditor) yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris skolina pinigus arba suteikia kreditą kitai šaliai, vadinamai debitoriumi arba skolininku.

Kreditavimo sąlygos gali būti nurodomos kreditoriaus ir debitoriaus pasirašomame dokumente (paskolos sutartyje, vekselyje, skolos raštelyje ar kt.).

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo