Pelno (nuostolių) ataskaita

Pelno (nuostolių) ataskaita (angl. Profit and Loss Statement, P&L) yra finansinis dokumentas, kuriame pateikiama įmonės pajamų ir išlaidų santrauka.

Pelno (nuostolių) ataskaita sudaryta taip, kad pradedama nuo pajamų (arba pardavimų), o paskui atimama parduotų prekių savikaina (COGS), kad būtų parodytas bendrasis pelnas. Po to išvardijamos veiklos sąnaudos (įskaitant atlyginimus, nuomą, rinkodaros išlaidas ir kt.), palūkanos ir mokesčiai. Iš bendrojo pelno atėmus šias sąnaudas, gaunamas grynasis pelnas arba grynasis nuostolis, kuris pateikiamas ataskaitos apačioje.

Pelno arba nuostolių ataskaita yra labai svarbi investuotojams ir kreditoriams, kurie nori įvertinti įmonės veiklos rezultatus, pelningumą ir augimo potencialą ateityje. Svarbu pažymėti, kad pelno ir nuostolio ataskaita yra tik viena iš trijų pagrindinių finansinių ataskaitų. Kitos dvi yra balansas ir pinigų srautų ataskaita.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo