Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita (angl. Cash Flow Statement) – tai finansinis dokumentas, kuriame parodomi pinigų srautai į įmonę ir iš jos. Skirtingai nuo pelno (nuostolių) ataskaitos, kurioje naudojama kaupimo principo apskaita, pinigų srautų ataskaitoje parodomi faktiškai įmonės veikloje gauti arba panaudoti pinigai.

Pinigų srautų ataskaitą sudaro trys pagrindinės dalys:

  • Pagrindinė veikla: šioje dalyje parodomi pinigų srautai iš pagrindinės įmonės veiklos.
  • Investicinė veikla: šiame segmente pateikiami pinigų srautai iš investicinės veiklos, pavyzdžiui, turto pirkimo arba pardavimo, tiekėjams suteiktų paskolų arba įplaukų iš grąžintų paskolų.
  • Finansinė veikla: šioje dalyje pateikiami pinigų srautai iš visos finansinės veiklos. Šiai kategorijai priskiriami visi pinigų mokėjimai ar įplaukos, susiję su įmonės nuosavu kapitalu ar skola. Tai gali būti pinigai, gauti iš akcininkų arba sumokėti akcininkams (pavyzdžiui, dividendai arba akcijų išpirkimas) ir kreditoriams (paskolos arba obligacijų išleidimas).

Analizuodami bendrovės pinigų srautų ataskaitą, investuotojai gali visapusiškai suprasti bendrovės likvidumą ir jos veiklos efektyvumą.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo