Akcija (angl. Share) yra įmonės nuosavybės vienetas. Kai investuotojas įsigyja bendrovės akcijų, jam iš esmės priklauso tos bendrovės dalis, proporcinga turimų akcijų skaičiui. Būdamas akcininkas, jis gali turėti teisę į dalį bendrovės turto ir pelno, teisę balsuoti akcininkų susirinkimuose ir gauti dividendus, jei bendrovė nusprendžia paskirstyti pelną.

Akcijos paprastai perkamos ir parduodamos akcijų biržose, o jų kaina gali svyruoti dėl įvairių veiksnių, įskaitant bendrovės finansinius rezultatus, ekonomines sąlygas, investuotojų nuotaikas ir kt. Investavimas į akcijas gali užtikrinti didelę grąžą, tačiau yra susijęs ir su rizika, todėl investuotojams svarbu atlikti išsamią analizę ir apsvarstyti savo rizikos toleranciją.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo