Akcininkų susirinkimas

Akcininkų susirinkimas (angl. Shareholders meeting) yra aukščiausias akcinės bendrovės valdymo organas. Akcininkų susirinkimus šaukia bendrovės vadovai. Eiliniai akcininkų susirinkimai paprastai rengiami kartą per metus, nors prireikus gali būti šaukiami ir neeiliniai visuotiniai akcininkų susirinkimai.

Šiuose susirinkimuose akcininkai naudojasi savo teise balsuoti įvairiais klausimais, įskaitant direktorių skyrimą, dividendų tvirtinimą ar bendrovės įstatų ar įstatų pakeitimus.

Pranešimas apie susirinkimą, kuriame nurodoma susirinkimo data, laikas ir vieta, taip pat klausimai, dėl kurių bus balsuojama, akcininkams paprastai išsiunčiamas iš anksto, dažnai kartu su metine ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie bendrovės veiklos rezultatus ir strategiją.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo