Finansų srityje alfa (angl. Alpha) yra investicijų rezultatų palyginimo su lyginamuoju indeksu matas. Jis parodo investicijos arba portfelio gautą perteklinę grąžą, palyginti su grąža, prognozuojama pagal kapitalo turto įkainojimo modelį (CAPM), atsižvelgiant į jos beta (jautrumą rinkos pokyčiams) ir vidutinę rinkos grąžą.

Alfa gali būti laikomas portfelio valdytojo pridėtinės arba atimtos vertės matu. Alfa, lygi 1.0, reiškia, kad investicijos grąža viršijo lyginamojo indekso grąžą 1%. Ir atvirkščiai, alfa -1.0 reiškia, kad indekso rezultatai buvo 1% prastesni. Jei investicijos alfa yra lygus nuliui, tai reiškia, kad investicijos rezultatai buvo lygiai tokie, kokių tikėtasi.

Investuotojai dažnai siekia teigiamo alfa, kad gautų didesnę grąžą už tam tikrą rizikos lygį. Tačiau nuolat generuoti teigiamą alfa yra sudėtinga, atsižvelgiant į rinkos efektyvumą ir ateities įvykių nenuspėjamumą.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo