Finansų srityje aukcionas (angl. Auction) – tai turto pirkimo ir pardavimo procesas, kai kaina nustatoma konkurenciniu būdu. Aukcione parduodamas turtas atitenka didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui.

Aukcionai naudojami keliose finansų srityse:

  • Iždo aukcionai: vyriausybės aukcionuose dažnai parduoda skolos vertybinius popierius. Potencialūs pirkėjai pateikia pasiūlymus, nurodydami norimą pirkti kiekį ir kainą, kurią yra pasirengę mokėti.
  • Akcijų biržos aukcionai: akcijų biržos dažnai prekybos dienos pradžioje rengia aukcioną, kad nustatytų vertybinių popierių pradinę kainą. Jos taip pat gali rengti aukcioną prekybos dienos pabaigoje, kad nustatytų uždarymo kainą. Tuo metu investuotojai pateikia pirkimo ir pardavimo pavedimus, o birža pagal juos nustato kainą, už kurią galima prekiauti didžiausiu vertybinių popierių kiekiu.
  • Pirminis viešasis siūlymas (IPO): kai kuriais atvejais įmonės savo IPO gali naudoti aukciono procesą. Potencialūs investuotojai pateikia pasiūlymus, nurodydami, kiek akcijų ir už kokią kainą jie nori pirkti. Bendrovė ir jos draudėjai analizuoja šiuos pasiūlymus, kad nustatytų IPO kainą ir akcijų paskirstymą.

Aukcionai gali būti atviri arba uždari. Atvirajame aukcione dalyviai savo pasiūlymus teikia ir konkuruoja viešai, o kiekvienas paskesnis pasiūlymas turi būti didesnis už ankstesnįjį. Uždarame aukcione visi aukciono dalyviai pasiūlymus teikia vienu metu, todėl nė vienas aukciono dalyvis nežino kitų dalyvių pasiūlymų.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo