Diskonto norma

Diskonto norma (angl. Discount rate) yra finansinis terminas, turintis dvi reikšmes:

  • Pinigų politikoje tai palūkanų norma, taikoma komerciniams bankams už paskolas, kurias jie gauna iš centrinio banko per vadinamąjį diskonto langą.
  • Finansiniame vertinime tai palūkanų norma, naudojama būsimųjų pinigų srautų dabartinei vertei nustatyti. Šiame kontekste diskonto norma naudojama apskaičiuojant grynąją dabartinę vertę – metodą, naudojamą kapitalo biudžeto sudaryme analizuojant investicijų ar projektų pelningumą.

Diskonto norma atliekant finansinį vertinimą paprastai nustatoma kaip įmonės vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) arba nerizikinga grąžos norma, pakoreguota atsižvelgiant į pinigų srautų rizikingumą (dažnai taikant kapitalo turto įkainojimo modelį).

Finero - finansinių paslaugų palyginimas
Logo