EBITDA (angl. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) reiškia pelną prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją. Tai rodiklis, naudojamas įmonių ir pramonės sektorių pelningumui analizuoti ir lyginti, pašalinant finansavimo ir apskaitos sprendimų poveikį. EBITDA leidžia įvertinti įmonės veiklos rezultatus ir jos gebėjimą generuoti pinigus iš savo veiklos, nepriklausomai nuo tokių veiksnių, kaip mokestinė aplinka, kapitalo investicijos ir finansinis svertas. Šis rodiklis ypač vertingas tais atvejais, kai įmonės turi daug ilgalaikio turto, kuriam taikomi dideli nusidėvėjimo ir amortizacijos koeficientai.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo